Svět není pouze černobílý

S příchodem do puberty svět ztrácí barvy a stává se černobílým. Pro mnohé se tomu tak stane jednou pro vždy. Děti se v tomto věku začínají zcela přirozeně vyhraňovat, srovnávat a ke vzájemnému hodnocení přitom užívají jednoduchá a velmi přísná pravidla, která jsou však nemilosrdná. Věci jsou tak proto jednoduše dobré a zlé, dobré a nedobré, radostné nebo smutné, věci, které přináší strach anebo se na těší, vše je černé a bílé.

Svět není pouze černobílý

To, že svět není tak jednoduchý, ale je ve skutečnosti plný barev tyto lidi ubíjí. Svůj život se tímto radikálním zjednodušením snaží ulehčit. Věří snadným vysvětlením a snadným řešením. Jsou náchylnější k manipulaci. Pro zjednodušení na černou a bílou jsou schopni udělat spoustu věcí. Dospělý s tímto vnímáním, které uvízlo v pubertě je náchylný k chybování. Týkají se jich chyby v myšlení i vnímání, jež vedou v konečném výsledku k chybnému závěru.


  • Typické pro takové černo-bílé vidění je, že věci hrubě zobecňují. Mají spoustu předsudků. Z jednoho případu se stává pravidlo, zákonitost.

  • Nálepkují lidi okolo sebe a třídí je do různých šuplíků.

  • Selektují. Vnímají pouze to, co zapadá do jejich vytvořeného pohledu na svět.


Lidé, kteří uvízli v černobílém světě nedozráli, nestali se dospělými, i když občanský průkaz by rád hovořil o něčem jiném. Současný složitý svět láká ke klamným představám i k jeho zjednodušování. Neznají protiklady, střed, ani odstíny. Může vést až k poruše osobnosti. Tito lidé jsou nepřizpůsobiví. Čekají, že okolí se bude přizpůsobovat jim. Mají problémy ve vztazích. Dokáží být však velmi přesvědčiví. Podle nich barevný svět patří pouze snílkům, milovníkům pohádek a umělcům.


Ve skutečnosti nic není jen správné nebo nesprávné. Všechno závisí na úhlu pohledu. Spousta věcí proto není možno rozhodnout tak kategoricky. Nikdy není absolutně jasné, co je správné. Pokud se tím budete řídit, nehnete se z místa.


Černobílé smýšlení se může stát viníkem vzniku deprese. Extrémy totiž připouští pouze jedno, nebo druhé, mezitím neexistuje nic. Není divu, když lidé s tímto viděním dostanou do deprese. Je tomu obzvláště tam, kde se člověk vidí černě, stejně černě vidí i život a svou budoucnost.


Další články

Jak se rodí láska

Už jste někdy uvažovali, jak vzniká láska? Co vlastně způsobí, že se zamilujete? Ano, i touto otázkou se výzkumy po celém světě zabývali a stále zabývají a nutno říct, že přišli na dost zajímavé věci.


Žárlivost ve vztahu

Žárlivost je vnímána jako závist na přízeň od třetí osoby. Ve skutečnosti jde spíše o strach ze ztráty blízkého člověka. Sklon k ní má člověk, který se cítí nejistě. Nesouvisí s chováním blízkého člověka. Závislá je na pocitu vlastní nedostatečnosti. Souvisí tedy i s našim sebevědomím. Je spojena s vnímáním, že někoho jiného považujeme za mnohem lepšího a atraktivnějšího. Děje se tomu mnohdy tehdy, když se srovnáváte s další osobou.


Krize vztahu potká každého

Krize do vztahu patří. Neexistuje snad vztah, který by nějakou tou krizí neprošel. Je to spojeno s běžným životem, stereotypem, stárnutím, nepochopením, nedostatkem vzájemných citů. Některé vztahy však krize bohužel nedokáží překlenout a rozejdou se. Jiné to pro změnu nakonec upevní.


Dovolená vyzkouší váš vztah

Těšíte se na společnou dovolenou? Jen málokdo si bohužel uvědomuje, že dovolená vztah může být zatěžkávací zkouškou, která dokáže vztah posílit anebo jednou provždy rozbít. Pokud si nejste svou láskou jisti, vyzkoušejte nejprve nějaký víkendový pobyt.


Porno nás ovlivňuje a mění naše postoje a jednání

O souvislosti mezi sledováním pornografie a našimi postoji vědci věděli už dlouho, neměli však provedeny důkladné studie, které by odhalily i další skutečnosti. Nyní se již bez ostychu mohou vrhnout do troufalých tvrzení. Sledování pornografického videa nemusí být zas tak neškodné, jak se zdálo (nebo se tvrdilo).