Podmínky užití těchto webových stránek

1.1

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti TOPIC PRESS s.r.o., se sídlem Za Klášterem 614, 742 45 Fulnek, identifikační číslo: 48394084, Spisová značka: C 6228/KSOS Krajský soud v Ostravě (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užitím těchto webových stránek jinou fyzickou osobou (dále jen „uživatel“).

1.2

Uživatel těchto stránek souhlasí se skutečností, že stránky užívá svobodně a dobrovolně a je si vědom faktu, že provozovatel těchto stránek neručí za úplnost nebo aktuálnost údajů, uvedených na těchto stránkách. Užitím těchto stránek akceptujete fakt, že stránka může obsahovat technické i faktické chyby a za případné chyby nebo nedostatky nenese provozovat žádnou odpovědnost.

1.3

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4

Uživatel si je vědom, že tyto webové stránky mohou odkazovat na weby třetích stran, jejichž obsah ani provoz nemůže provozovatel těchto stránek žádným způsobem ovlivnit. Uživatel tedy proklikem na externí webové stránky souhlasí s tím, že na dané weby přistupuje s vědomím možných rizik a na vlastní odpovědnost.

1.5

Uživatel nesmí obsah stránek provozovatele jakkoliv dále kopírovat a šířit, prodávat nebo z obsahu jakýmkoliv jiným způsobem získávat peněžitý nebo nepeněžitý výnos.

1.6

Uživatel souhlasí s tím, že veškerý obsah, případně služby poskytované na stránkách provozovatele konzumuje resp. využívá dobrovolně a na základě své svobodné vůle.