Jak se rodí láska

Už jste někdy uvažovali, jak vzniká láska? Co vlastně způsobí, že se zamilujete? Ano, i touto otázkou se výzkumy po celém světě zabývali a stále zabývají a nutno říct, že přišli na dost zajímavé věci.

Jak se rodí láska

Odhaleno bylo několik mýtů a rozcupovali i některá klišé. Jiné tvrzení však zase potvrdili. Jisté však je, že vše začíná v mozku hormonální bouří, která zesílí mimo jiné i prožitky. Takže tvrzení, že láska začíná v srdci, je poněkud zcestné. Vědci dnes lásku dokonce předefinovali na chemický vzorec, je jím C8H11N.

Jak vypadá zamilovanost

Pokud nemůžete jíst, ani spát, jste nabiti energií, máte chuť být neustále v pohybu a toužíte po tom, abyste se dostali k milovanému člověku, jde právě o ten moment, kdy jsme zahořeli láskou. Jde o stav, který dokáže svést dva lidi dohromady. V těle se to začne hemžit hormony. To, co člověka začíná naplňovat, je možno přirovnat k opojení akoholem nebo drogami a tento stav je vysoce návykový. V krvi je navýšen adrenalin a kortizol.

Díky těmto hormonům je pak svět hezčí a dává větší smysl. Je to však bruslení po tenkém ledě, protože, když nedojde k naplnění, čili dostanete košem, vše pak vypadá pro změnu více tragicky.

Další výzkumy pak potvrdily, že u čerstvě zamilovaných párů stoupá i hladina nervového růstového faktoru. Tento hormon hraje dost zásadní roli hlavně u zamilování na první pohled.

U čerstvě zamilovaných stoupá také i hladina dopaminu, čili hormonu štěstí. Akutní zamilovanost doprovází fenyletylamin, který může za růžové brýle.

Dejte si pozor na vystřízlivění

Po této fázi zamilování, dochází k postupnému poklesu tvroby hormonu, což může mít za příčinu jisté vystřízlivění. Někdy až natolik, že láska může vyprchat.

Stará láska nerezaví

Ano, i toto dokázaly výzkumy. Vyvrátili tak tvrzení, že jednou láska prostě vyprchá. Aktivita mozku říká něco jiného. Sílu vztahu navíc umocňuje vazopresin, další hormon, který se uvolňuje při milování.


Další články

Žárlivost ve vztahu

Žárlivost je vnímána jako závist na přízeň od třetí osoby. Ve skutečnosti jde spíše o strach ze ztráty blízkého člověka. Sklon k ní má člověk, který se cítí nejistě. Nesouvisí s chováním blízkého člověka. Závislá je na pocitu vlastní nedostatečnosti. Souvisí tedy i s našim sebevědomím. Je spojena s vnímáním, že někoho jiného považujeme za mnohem lepšího a atraktivnějšího. Děje se tomu mnohdy tehdy, když se srovnáváte s další osobou.


Krize vztahu potká každého

Krize do vztahu patří. Neexistuje snad vztah, který by nějakou tou krizí neprošel. Je to spojeno s běžným životem, stereotypem, stárnutím, nepochopením, nedostatkem vzájemných citů. Některé vztahy však krize bohužel nedokáží překlenout a rozejdou se. Jiné to pro změnu nakonec upevní.


Dovolená vyzkouší váš vztah

Těšíte se na společnou dovolenou? Jen málokdo si bohužel uvědomuje, že dovolená vztah může být zatěžkávací zkouškou, která dokáže vztah posílit anebo jednou provždy rozbít. Pokud si nejste svou láskou jisti, vyzkoušejte nejprve nějaký víkendový pobyt.


Porno nás ovlivňuje a mění naše postoje a jednání

O souvislosti mezi sledováním pornografie a našimi postoji vědci věděli už dlouho, neměli však provedeny důkladné studie, které by odhalily i další skutečnosti. Nyní se již bez ostychu mohou vrhnout do troufalých tvrzení. Sledování pornografického videa nemusí být zas tak neškodné, jak se zdálo (nebo se tvrdilo).


Statistika v milování

Lidé se rádi srovnávají, v sexu nevyjímaje. Zajímá je kolikrát, jak dlouho a proč.