Krize vztahu potká každého

Krize do vztahu patří. Neexistuje snad vztah, který by nějakou tou krizí neprošel. Je to spojeno s běžným životem, stereotypem, stárnutím, nepochopením, nedostatkem vzájemných citů. Některé vztahy však krize bohužel nedokáží překlenout a rozejdou se. Jiné to pro změnu nakonec upevní.

Krize vztahu potká každého

Problémy s komunikací

K hlavním příčinám vztahové krize patří nedostatečná komunikace. A přitom ta se nám zdá nejsnazší. Jenže, když přijde na věc, není to pravda. Ve skutečnosti ve vztahu mlčíme. Je tomu tak proto, že lidi jednoduše nenapadne s druhým probírat vlastní nespokojenost a smutek. Neumí komunikovat a ani se nesnaží to naučit. Druhým důvodem, proč spolu lidé nemluví, je strach z negativní reakce toho druhého. Je to hloupé, protože to stejně jednou to stejně bouchne, a pak už může být pozdě. Takové jednání si často neseme jako svůj těžký kříž z dětství, kdy s námi manipulovali rodiče nebo se nám posmívali a nenaučilinás komunikovat.

K nejčastějším důvodům krize dále náleží

  • dlouhodobá frustrace z nenaplněných vztahových potřeb a očekávání

  • boj o mocenskou pozici mezi dvěma dominantními jedinci a rozdělování kompetencí

  • problémy v sexu

  • nedostatek vzájemnosti, sdílení společných zájmů a okamžiků, kdy si každý žije ve svém vlastním světě a časem si nemají tím pádem co říct, dochází k postupnému odcizování

  • nevyřešené vztahy s rodinnými příslušníky a jejich zásahy do životů páru

  • nevyrovnané vztahy - rozdílnost v kariérním postupu, žárlivost nebo třeba také problémy s dětmi

Kdy nejčastěji dochází ke krizi ve vztahu

Potom, co opadne první zamilování, k čemuž dochází mezi druhým a třetím rokem vztahu, dochází obvykle k první partnerské krizi. Vztah se totiž posouvá do dalšího stádia, nebo zde také končí. Jedním z nepřátel vztahu je rovněž i nuda a stereotyp.

Další krize přichází se společným bydlením. Potom, co opadne první euforie z nabitého soukromí a nenutnosti se o svého partnera dělit, nastává krize z toho, že poznáváte, jaký je ve skutečnosti. Objeví se zlozvyky, špatná nálada, odlišné představy o chodu domácnosti, pořádku, vaření i hospodaření. Jde o dost významnou zatěžkávací zkoušku.Další články

Jak se rodí láska

Už jste někdy uvažovali, jak vzniká láska? Co vlastně způsobí, že se zamilujete? Ano, i touto otázkou se výzkumy po celém světě zabývali a stále zabývají a nutno říct, že přišli na dost zajímavé věci.


Žárlivost ve vztahu

Žárlivost je vnímána jako závist na přízeň od třetí osoby. Ve skutečnosti jde spíše o strach ze ztráty blízkého člověka. Sklon k ní má člověk, který se cítí nejistě. Nesouvisí s chováním blízkého člověka. Závislá je na pocitu vlastní nedostatečnosti. Souvisí tedy i s našim sebevědomím. Je spojena s vnímáním, že někoho jiného považujeme za mnohem lepšího a atraktivnějšího. Děje se tomu mnohdy tehdy, když se srovnáváte s další osobou.


Dovolená vyzkouší váš vztah

Těšíte se na společnou dovolenou? Jen málokdo si bohužel uvědomuje, že dovolená vztah může být zatěžkávací zkouškou, která dokáže vztah posílit anebo jednou provždy rozbít. Pokud si nejste svou láskou jisti, vyzkoušejte nejprve nějaký víkendový pobyt.


Porno nás ovlivňuje a mění naše postoje a jednání

O souvislosti mezi sledováním pornografie a našimi postoji vědci věděli už dlouho, neměli však provedeny důkladné studie, které by odhalily i další skutečnosti. Nyní se již bez ostychu mohou vrhnout do troufalých tvrzení. Sledování pornografického videa nemusí být zas tak neškodné, jak se zdálo (nebo se tvrdilo).


Statistika v milování

Lidé se rádi srovnávají, v sexu nevyjímaje. Zajímá je kolikrát, jak dlouho a proč.