Porno nás ovlivňuje a mění naše postoje a jednání

O souvislosti mezi sledováním pornografie a našimi postoji vědci věděli už dlouho, neměli však provedeny důkladné studie, které by odhalily i další skutečnosti. Nyní se již bez ostychu mohou vrhnout do troufalých tvrzení. Sledování pornografického videa nemusí být zas tak neškodné, jak se zdálo (nebo se tvrdilo).

Porno nás ovlivňuje a mění naše postoje a jednání

Sledování porna je návykové

Podle expertů může sledování tvrdého porna významně ovlivnit mužskou vzrušivost. A to natolik, že následně má jeden z deseti problém s erekcí. Čeho je moc, toho je totiž příliš.

O čem se navíc nemluví, je to, že na sledování porna může vzniknout závislost. Ta je nebezpečná hlavně pro mladé muže, kteří si velmi snadno navyknou a následně místo, aby budovali reálné vztahy a měli skutečné sexuální zážitky, uspokojují se s pomocí internetu. Mladým mužům, aby si vytvořili zvyk, přitom postačí porno sledovat pouze 15 minut denně. Po 5 letech takového sledování pak nebudou schopni mít orgasmus bez porna. Díky těmto skutečnostem stoupá procento těch, kteří nejsou schopni navázat plnohodnotný sexuální vztah. Číslo je o to více alarmující, že ⅓ mužů porno sleduje doopravdy denně. Samozřejmě, že jako i u jiných závislostí, své problémy si muži nechtějí přiznat a své problémy nedávají do souvislosti s každodenním sledováním porna.

Zdravotní následky sledování porna

Kromě erektilní dysfunkce a problémů s navázáním vztahu vědci odhalili, že chronické sledování porna může změnit fungování systému odměňování mozku a může vést i k jiným zdravotním problémům, k nimž patří opožděná ejakulace, anorgasmie, mozková mlha, problémy s koncentrací, nízká motivace, letargie, sociální úzkost, emoční strnulost, deprese, nízká sebedůvěra. Velmi výrazný je o pokles šedé hmoty mozkové. Ti, co ji mají méně, potřebují k zažití potěšení více externí stimulace. Dále způsobuje ztrátu pudu sebezáchovy.

Kromě závislosti nám porno do hlavy vštěpuje i chybné scénáře

Kromě toho všeho odborníci zjistili, že sledování porna vštěpuje do hlavy jisté scénáře chování, jimiž se muži pak řídí i v běžném životě. Ten se dost negativně odráží na postoji mužů k ženám. Jinak je i vnímají a mají o nich zcela jiné předpoklady. Mylně si myslí, že se bude s nadšením do různých sexuálních praktik, které shlédli v pornografických snímcích. I proto se v posledních letech objevuje více sexuálního násilí páchaného na ženách.


Další články

Jak se rodí láska

Už jste někdy uvažovali, jak vzniká láska? Co vlastně způsobí, že se zamilujete? Ano, i touto otázkou se výzkumy po celém světě zabývali a stále zabývají a nutno říct, že přišli na dost zajímavé věci.


Žárlivost ve vztahu

Žárlivost je vnímána jako závist na přízeň od třetí osoby. Ve skutečnosti jde spíše o strach ze ztráty blízkého člověka. Sklon k ní má člověk, který se cítí nejistě. Nesouvisí s chováním blízkého člověka. Závislá je na pocitu vlastní nedostatečnosti. Souvisí tedy i s našim sebevědomím. Je spojena s vnímáním, že někoho jiného považujeme za mnohem lepšího a atraktivnějšího. Děje se tomu mnohdy tehdy, když se srovnáváte s další osobou.


Krize vztahu potká každého

Krize do vztahu patří. Neexistuje snad vztah, který by nějakou tou krizí neprošel. Je to spojeno s běžným životem, stereotypem, stárnutím, nepochopením, nedostatkem vzájemných citů. Některé vztahy však krize bohužel nedokáží překlenout a rozejdou se. Jiné to pro změnu nakonec upevní.


Dovolená vyzkouší váš vztah

Těšíte se na společnou dovolenou? Jen málokdo si bohužel uvědomuje, že dovolená vztah může být zatěžkávací zkouškou, která dokáže vztah posílit anebo jednou provždy rozbít. Pokud si nejste svou láskou jisti, vyzkoušejte nejprve nějaký víkendový pobyt.


Statistika v milování

Lidé se rádi srovnávají, v sexu nevyjímaje. Zajímá je kolikrát, jak dlouho a proč.